(17-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê hôm nay

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 16-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2183+3 (2202-2180)

07/17    2202+4 (2219-2201)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    141.45+0.55 (143.90-140.95)

07/17    143.75+0.55 (146.15-143.30)

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 17-3 từ không đổi đến tăng nhẹ.

Khuynh hướng: London trung tính-tích cực và New York tiêu cực-trung tính.

London giá tháng 7-2017 bật khỏi mức cao 2218 là dấu hiệu vui nhưng thị trường “cụt hứng” khi đóng cửa không mạnh. Muốn tăng mạnh, London dứt khoát phải có đóng cửa vượt 2218. Chỉ khi quay lại 2090 giá sàn này mới tiêu cực rõ.

New York mấy hôm rày vẫn bị bó trong khung hẹp 140-144. Người ta có cảm giả mấy hôm vừa qua giá sẽ chần chừ nhưng theo hướng tăng. Tuy nhiên, New York cần có đóng cửa vượt khỏi 144 mới lộ hướng tích cực.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 303