(16-5-2017) Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên 2 sàn cà phê

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 9-5-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm vị thế dư bán 1.865 lô để còn 10.789 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London có lượng dư mua hàng giấy tăng 200 lô (2.000 tấn). Số mới của ngày 9-5 là 24.464 lô hay 244.460 tấn.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 43