(16-4-2018) Nhận định kỹ thuật giá cà phê tuần mới

Ít ra đã hơn hai tháng nay,  về hướng tăng, giá kỳ hạn robusta London vẫn bị ghìm dưới mức 1794. Điều dễ thất vọng nữa là từ đỉnh ấy, giá sàn robusta mỗi lúc một xuống dần để tuần qua sau khi để trượt 1764, London chia tay luôn mức 1756 Usd/tấn. Đây là mức mà nhiều nhà kỹ thuật tin phần nào hóa giải được các tiêu cực có thể xảy ra trên sàn này.

Về hướng xuống, tuần qua có lúc sàn London chạm 1690 nhưng lại bật tăng để cuối tuần trước đóng cửa đạt 1713. Từ 1690 và nảy lên, đó là dấu hiệu tích cực dù lực tăng không mạnh, London tuần qua muốn xa dần mức nguy hiểm 1671. Nếu như mất 1671 và nếu như có lúc nào đó xui rủi đóng cửa từ mức ấy trở xuống, giá London còn có thể đi sâu hơn, như về khu vực 1600 chẳng hạn.

Nói vậy để thấy rằng London cần phải tránh xa khu vực 1700. Tại vùng 1713 đóng cửa cuối tuần trước, London vẫn chưa thực sự an toàn.

Tóm lại, bao lâu bứt khỏi hai mức chắn quan trọng 1794 và 1671, London mới có hướng tăng hay giảm mạnh sau đó (xem hình trên).

Như đã nói ở trên, các tiêu cực về giá trên sàn London sẽ được hóa giải phần nào khi chạm 1756 (xem hình trên).

Vấn đề còn lại là một khi chạm 1740/1750, lực bán hàng thực từ các nước sản xuất bắt đầu xuất hiện, lại cản trở hướng tăng của sàn kỳ hạn này.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 403