16/12/2018 Vị thế kinh doanh: Các quỹ đầu cơ tăng mạnh dư bán

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 11-12-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh vị thế dư bán lên 55.103 lô từ 48.545 lô (+6.558) tuần trước đó. Kỷ lục lượng dư bán trên sàn NY là 113.412 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng tăng mạnh dư bán từ 2.682 lô lên 10.248 lô (+7.566 lô)

Phạm Kỳ Anh

Nên xem thêm:

16/12/2018 Cảm nhận thị trường: Sao giá cà phê xấu thế?

Hits: 130

quang cao