(14-2-2018) Thị trường cà phê: Giá kỳ hạn tăng, London đầy hứa hẹn.

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1806+17 (1809-1790)                                1778+9 (1781-1765)

New York:                  

122.75+1.35 (123.00-120.50)                   125.05+1.55 (125.30-122.65)

Khi các nước sản xuất giảm bán và chốt bán các hợp đồng giao sau tính trên giá tháng 3-2018, giá London tăng lên mức cao nhất tính từ 13 ngày nay. Hiện tượng này chỉ xảy ra trong 30 phút cuối cùng trước khi đóng cửa.

London lại có một ngày giao dịch khá nhộn nhịp nhưng khối lượng mua bán mới không nhiều, chủ yếu mua bán giá chênh lệch giữa các tháng. Giá đỉnh và đáy trong phiên đều cao hơn hôm qua. Có dấu hiệu gì tích cực chăng?

Trên sàn New York, đóng cửa tăng 1.35 cts/lb tháng 3-2018 và tăng 1,55 cts/lb tháng 5-2018 nhờ bán tháng 3 mua tháng 5, giá vẫn mua bán trong khung dao động hôm qua chỉ trừ tháng 5-2018 giá đáy bị vi phạm, sâu thêm 0.10 cts/lb.

Không lạ cho giá New York chưa muốn rớt sâu vì lượng dư bán còn quá nhiều, 56.600 lô tính đến ngày khóa sổ thứ ban 6-2-2018.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 32

quang cao