[13-06-2017] Thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Thị trường cà phê kỳ hạn London tăng, tích cực nhưng hướng tích cực chưa khẳng định, New York bản thân yếu nhưng lượng dư bán lớn, có thể gây bất ngờ cho hướng lên. Để biết rõ hơn, mời xem tại đây…

Hits: 25