(11-3-2017) BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 11/3/2017   +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 46.5 46.7 -0.2
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47 47.2 -0.2
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -90 -90 0
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 6000 6000 0
Hồ tiêu triệu/tấn 95 95 0
Ca cao triệu/tấn 36 36 0
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 48 31 17
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 114.77 115.13 -0.36
BRLUSD 1 USD 3.14 3.19 -0.05
INDUSD 1 USD 66.69 66.69 0
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2170 2182 -12
Arabica New York cts/lb 141.35 140.45 0.9
Cacao New York USD/tấn 1934 1898 36
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 63370 63200 170
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 277.3 272.5 4.8
Dầu thô WTI USD/thùng 48.38 49.2 -0.82
Vàng New York USD/oz 1204.3 1203.2 1.1
Chỉ số USD USD/tấn 101.39 101.85 -0.46
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 13/3 tăng nhẹ

Hits: 87