(11-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá robusta London

Nhìn vào đồ thị, tuy đang ở vùng thấp nhất tính từ đầu năm 2017 đến nay, giá giao dịch trong từng phiên của tuần trước dao động khá mạnh (xem hình 2 – cột màu đỏ biểu thị ngày giá xuống, cột màu xanh biểu thị giá đóng cửa tăng).

Đóng cửa ở mức 1750 Usd/tấn so với 01/12 là 1753 Usd/tấn và cho thấy rõ ràng hoạt động giá tuần trước thiên về tích lũy, chưa có hướng rõ ràng.

Sau khi chạm 1780 Usd/tấn vào cuối tháng 11/18, giá kỳ hạn robusta đã tuôn xuống nhưng vẫn chưa muốn ghé lại mức thấp nhất gần đây là 1699 Usd/tấn.

Hoạt động tích lũy nói lên rằng giá chưa muốn vượt khung dao động cũ giữa mức cao/thấp nhất gần đây: hiện nay là 1780-1699.

Đóng cửa phiên cuối tuần trước vào ngày 08/12 tuy tăng, vẫn để lại bức tranh kỹ thuật yếu: giá đóng cửa đều dưới các mức bình quân động quan trọng là 20 ngày ngày ở 1774 và 50 ngày tại 1865… (xem hình 2).

Bao lâu vượt khỏi khung 1780-1699, thị trường robusta sẽ có hướng đi rõ ràng. Tuy nhiên, giá đóng cửa mới đây là 1750 Usd/tấn, mức này nằm dưới các mức bình quân động như đã nói, khả năng thiên về hướng xuống.

Về kỹ thuật thuần túy mà nói, giá tuần này vẫn còn tiêu cực. Chỉ cần chạm 1699 Usd/tấn với lượng hợp đồng giao dịch lớn, giá robusta London không ngần ngại mất thêm 100 Usd. Ngược lại, nếu vượt khỏi 1780, giá London lại có khả năng cộng thêm 100 Usd/tấn.

Tuần này, nghiệm theo đồ thị 2, giá có thể loay hoay trong khung cũ (1780-1699) và nghiên về phía tiêu cực. Miễn đừng có giá đóng cửa dưới 1699 Usd/tấn với khối lượng hợp đồng giao dịch lớn. Nếu hiện tượng này xảy ra, thị trường đành phải chấp nhận “sống chung với lũ”.

Hits: 37