(12-12-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 5-12-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều ở vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York các quỹ quản lý chỉ số giảm lượng dư bán xuống còn 37.420. Con số kỷ lục là 49.399 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng 989 lô trong vị thế dư bán lên thành 21.280 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 13

quang cao