1/4/2019 Dự báo đến 05/04/2019: Bức tranh kỹ thuật giá robusta còn xấu?

nguyễn quang bình

Dự báo tuần từ 01-05/04/2019: Bức tranh kỹ thuật giá robusta còn xấu?

Hình 2

Giá kỳ hạn cà phê robusta London nay đã chìm sâu dưới mức tâm lý quan trọng 1.500 Usd/tấn sau khi để mất điểm chạm đường bình quân động (BQĐ) 8 ngày tại 1.501 ở hai phiên mới đây.

Mất khu vực hỗ trợ quan trọng 1.468-1.463, sàn London chạy xuống mức thấp với đáy mới 1.454. Kẻ một kênh, giá còn theo hướng giảm, từ đây có khả năng kéo về đến 1.350 nhưng phải thử thách rất nhiều tại 1.445-1.441, sau đó là vùng 1.410 rồi mức tâm lý 1.400 (xem hình 2) .

Đối với hướng lên, các mức BQĐ nay trở thành mục tiêu phấn đấu cho sàn này: 1.492 / 1.506 / 1.532 / 1.561 tương ứng với BQĐ 5/20/50/100 ngày.

Nếu như lấy giá cách biệt làm góc quan sát, đây là điểm tích cực vì chỉ số này đang ở 28.44 cts/lb tức 627 Usd/tấn so với mấy ngày trước đó là 25+ cts/lb.

Nhìn chung, về kỹ thuật mà nói, giá kỳ hạn robusta đang rất tiêu cực, sẽ có những ngày dao động mạnh theo hướng xuống do các mức chặn lỗ của hàng xuất khẩu gởi kho đang treo chưa bán tức ở vị thế mua (long position).

NGUYỄN QUANG BÌNH, trích từ NCIF 1/4/19

Hits: 222

quang cao