(29-06-2017) Xuất khẩu cà phê Việt Nam: giảm khối lượng, tăng giá trị

Tiếp theo bản tin sáng sớm nay 29-6, Reuters dẫn số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam cho rằng xuất khẩu cà phê của VN trong nửa tháng đầu năm 2017 đạt 829.000 tấn, giảm 15,5%, con số này có khác so với của BNN&PTNT tuy không lớn.

Nguyên văn bằng tiếng Anh như sau:

“Vietnam will export an estimated 829,000 tonnes of coffee in the first half of 2017, down 15.5 percent from a year ago, the government said on Thursday.”

(29-06-2017) Khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 817.000 tấn với kim ngạch 1,86 tỉ đô la Mỹ, giảm 17% về lượng nhưng lại tăng 9,5% về giá trị. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2017 là 2.264 đô la Mỹ/tấn, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2016.

QUAN DI SƠN

Hits: 27

quang cao