Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

(11-7-2017) Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 4-7-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York bỏ mức kỷ lục 42.454 lô trước đó để còn 40.596 lô, giảm 1.858 lô. Tuy nhiên mức này vẫn là mức cao.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng vị thế dư mua thêm 1.003 lô để đạt 21.703 lô.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 31