Thị trường cà phê: Mưa có thể làm hàng cà phê Colombia ra chậm

Thị trường cà phê

(21-6-2017) Tin từ Colombia cho hay mưa đang gây trở ngại cho hoạt động thu hoạch vụ phụ (mitaca) arabica tại một số tỉnh ở nước này. Hàng năm cà phê Colombia cho hai vụ, chính và phụ. Do mưa, hàng ra chậm có ảnh hưởng đôi chút đến nhịp độ giao hàng vừa qua. Nếu ai bán giao hàng cấp bách thời điểm này, có thể gặp khó khăn. Nhưng hàng bán mới có thể tránh được đợt ẩm ướt này.

Bộ nông nghiệp Mỹ ước sản lượng arabica Colombia niên vụ 2017/18 chừng 14,6 triệu 60kg bao và xuất khẩu chừng 12,3 triệu bao.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 35