Tin nông sản khác

(10-4-2017) Đồng nội tệ Ấn độ mạnh hơn, cản đường xuất khẩu hồ tiêu và cà phê

Một đồng nội tệ Rupee Ấn độ (INR) mạnh dần, cộng thêm giá cà phê arabica trì trệ trên sàn kỳ hạn New York, ảnh hưởng trực tiếp đến giá và sinh kế nông dân […]