(9-9-2017) Liệu cà phê còn mất giá?

Giá cà phê nội địa từ đầu tháng đến nay đã giảm 2 triệu đồng/tấn, từ 46 triệu đến ngày 9-9 chỉ còn 44 triệu đồng/tấn. NGUYỄN QUANG BÌNH