Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 06-11/04/2020: Giá phái sinh dao động mạnh dù thị trường hàng thực tê liệt.

Trong những ngày tới, vượt đỉnh 1.234 của tuần trước là khó nhưng lên lại vùng 1.210-1.220 không phải không có khả năng. Chỉ khi nào vượt khỏi 1.220 rồi 1.234/1.240 mới tính được lên vùng 1.270. […]