Hạnh phúc là cái chi chi?

“Rứa mà sang à, rứa mà sướng chi!”, đó là lời cự cãi của mấy chị em bạn bè về quyết định của H’Hen Niê. H’Hen Niê đã chọn ngồi trên xe công nông thay…