No Picture
blog

Chỉ có nhà nông với nhà nước khổ!

Trong mua bán nông sản, từ lâu, ta thường đưa ra sự kết hợp “3 nhà” để kiến tạo hạnh phúc bền vững: nhà khoa học, nhà kinh doanh và nhà nông! Trong thực tế, tôi thấy “3 nhà” ít khi “hợp chuẩn hạnh phúc” mà chỉ tạo khổ cho “2 nhà”: nhà nông và nhà Nước.Ở đây, ta bàn chuyện mua bán lúa và nông sản … […]