Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 28/09-03/10/2020: Xuất hiện dấu hiệu phục hồi.

Cơ quan định mức thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil (Conab) đã chỉnh ước báo sản lượng cà phê nước này năm nay tăng lên 61,62 triệu bao (bao=60 kgs) so với lần dự đoán trước là 57,15 triệu bao. […]

No Picture
Tin cà phê

19/9/2019 Giá cà phê phục hồi trong thế yếu

Mức 100 cts/lb khá vững dù chỉ còn 0,1 để mất. Sàn robusta thoát lên nhưng đóng cửa tăng nhẹ. Như vậy, với quyết định của Fed, thị trường đã cấy chi phí tài chính vào giá. Ở mức này, hai sàn cà phê vẫn nàm ở khu vực thấp, kỹ thuật còn yếu. Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH. Ảnh: Internet […]