No Picture
Cà phê - Tư liệu tham khảo

1/7/2019 Việt Nam: Diện tích, sản lượng, xuất khẩu, tiêu thụ và tồn kho cà phê

VIỆT NAM 2019/20 SẢN LƯỢNG   Nguồn USDA 6/19 Cột đỏ: sản lượng hàng năm Đường đen: xuất khẩu Đường xanh: tiêu thụ nội địa R+A: 30,5 triệu bao trong đó 5% A. Xuất khẩu: […]