blog

9/10/2019 Thị trường cà phê và nỗi lo tháng 10

Tháng 10/2019 là tháng đầu niên vụ 2019/20. Là tháng phải chốt giá những hợp đồng giao dịch trên tháng 11/19. Là tháng mà nghe nói do giá kỳ hạn London quá thấp, ít ai chốt bán hàng giao kho được, nên đành chuyển tháng…Bài và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]