No Picture
Tin cà phê

20/12/2019 Thị trường cà phê: Đúng là bạo phát bạo tàn

Bạo phát bạo tàn. Cơ hội giá tăng để bán đã qua một cách nhanh chóng và đáng tiếc. Tuy quá trình luận tội TT Trump còn dài và khó mà phế truất ông ta, tin này cũng đã đưa lại bầu khí tiêu cực cho thị trường tài chính. […]