No Picture
blog

2/12/2019 Phản biện của phản biện về chuyện đặt tên đường cho 2 giáo sĩ Công giáo tại Đà Nẵng 

Tiếng Việt còn, người Việt còn. Không biết anh chị em đã vặn vẹo chuyện đặt tên đường hai vị ân nhân góp công cho nền Quốc ngữ nước nhà viết công trình, luận án của mình bằng tiếng gì nhưng chắc chắn họ phải đánh vần “i – tờ/-tờ-i-ti”. Giả sử như tôi quên bài học đánh vần tiếng Việt đầu đời, thì vẫn phải học lại. […]