(9-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa và kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 9/3/2017   +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 46.8 46.5 0.3
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47.3 47 0.3
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -90 -90 0
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 6000 6000 0
Hồ tiêu triệu/tấn 95 100 -5
Ca cao triệu/tấn 36 36 0
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 31 31 0
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 114.39 113.99 0.4
BRLUSD 1 USD 3.16 3.12 0.04
INDUSD 1 USD 66.64 66.64 0
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2189 2169 20
Arabica New York cts/lb 141.75 140.7 1.05
Cacao New York USD/tấn 1912 1917 -5
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 63009 62830 179
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 273 293.1 -20.1
Dầu thô WTI USD/thùng 50.74 53.1 -2.36
Vàng New York USD/oz 1208.2 1215.85 -7.65
Chỉ số USD USD/tấn 102.11 101.78 0.33
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 9/3 không đổi-giảm nhẹ

Hits: 66