(7-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa & kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 7/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 46.7 47 -0.3
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47.2 47.7 -0.5
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -90 -90 0
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 6400 6400 0
Hồ tiêu triệu/tấn 100 111 -11
Ca cao triệu/tấn 36.5 36.5 0
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 31 31 0
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 113.84 113.92 -0.08
BRLUSD 1 USD 3.12 3.114 0.006
INDUSD 1 USD 66.65 66.748 -0.098
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2176 2194 -18
Arabica New York cts/lb 141.45 143.3 -1.85
Cacao New York USD/tấn 1935 1955 -20
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 62830 62970 -140
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 293.1 293.2 -0.1
Dầu thô WTI USD/thùng 53.25 53.72 -0.47
Vàng New York USD/oz 1225.5 1235.4 -9.9
Chỉ số USD USD/tấn 101.65 101.35 0.3
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 7/3 giảm nhẹ

Hits: 111