(6-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa & kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 5/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 47 47.5 -0.5
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47.7 48.2 -0.5
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -90 -90 0
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 6400 6400 0
Hồ tiêu triệu/tấn 111 111 0
Ca cao triệu/tấn 36.5 36.5 0
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 31 31 0
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 113.92 114.24 -0.32
BRLUSD 1 USD 3.114 3.154 -0.04
INDUSD 1 USD 66.748 66.748 0
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2194 2215 -21
Arabica New York cts/lb 143.3 144.35 -1.05
Cacao New York USD/tấn 1955 1928 27
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 62970 63000 -30
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 293.2 290 3.2
Dầu thô WTI USD/thùng 53.72 52.65 1.07
Vàng New York USD/oz 1235.4 1233.85 1.55
Chỉ số USD USD/tấn 101.35 102.08 -0.73
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 6/3 không đổi-tăng nhẹ

Hits: 87