Thị trường hồ tiêu vẫn chờ người mua

(15-7-2017) Dù giá hồ tiêu Việt Nam tăng do lực mua đầu cơ nội địa đón giá, giá hồ tiêu Ấn độ tiếp tục giảm. Giá hồ tiêu Indonesia cũng hạ gần bằng giá tại Việt Nam.