15/6/2020 Giá cà phê robusta những ngày tới: góc độ kỹ thuật

Tính toán mua bán trên mạng.

Phiên ngày 12/06/2020, giá phái sinh robusta thụt lùi về nằm tại vùng đáy của cả tuần: đóng cửa tại 1.181 Usd/tấn sau khi chạm đáy 1.178 và chia tay đỉnh 1.258 lập đầu tuần.

Về dưới 1.200 và nằm tại 1.180, bức tranh kỹ thuật London trở nên tiêu cực  vì đã mất 1.196 và xa mức tâm lý quan trọng 1.200.

Các kịch bản cho giá robusta London trong tuần này:

-Hướng tích cực: Tuy khó khăn vì chặn đường “ngược dòng” khá dài, nhưng nếu vượt khỏi được các mức 1.193/1.197 (MA20/50), London sẽ lấy lại xung lực để tìm hướng lên mức tâm lý quan trọng 1.200. Bấy giờ mới tính được hướng chinh phục 1.214 và 1.248 (MA5 và 100). Cũng cần nhớ lại điểm gặp MA100 của tuần trước là 1.255, thì London chạy nhanh khỏi mức này và thúc tủ tại 1.258 để về lại vùng sâu như đã thấy cuối tuần trước. Như vậy, mức 1.248 tuần này thật là quan trọng. Khi nhảy qua được hàng rào này, London có thể đi xa hơn đỉnh tuần trước 1.258.

-Hướng tiêu cực: London đang nằm dước các mức MA20/50 là yếu. Ngày giao dịch cuối cùng, giá đóng cửa lại nằm tại vùng đáy. Như vậy, đà xuống vẫn chưa mất. Trong tuần, bất kỳ lúc nào London xuống khỏi 1.155 rồi 1.144 (đáy gần nhất), giá sàn này sẽ tìm về vùng thấp nhất là 1.109.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 28