(8-5-2017) Vài điểm cần lưu ý trước giờ mở cửa hai sàn cà phê

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 5-5-2017 cơ sở tháng 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    2002+10 (2007-1986)

09/17    2019+10 (2024-2005)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    135.70+0.75 (136.25-134.10)

 

Dự kiến London mở cửa chiều nay tăng nhẹ.

Sàn New York: Ba sàn nông sản đường ăn, ca cao và cà phê arabica đều bị đầu cơ chuyển sang dư bán. Arabica NY có lượng dư bán tính đến 2-5 gần 13.000 lô. Đường ăn từ dư mua chuyển sang dư bán là 3.586 lô, ca cao có 50.448 lô tăng 8.484 lô. Đây là hiện tượng cần lưu tâm. Arabica NY có thể đi theo lực quán tính của các sàn này.

Cuối tuần trước, khối lượng giao dịch rất nhỏ, cận cuối phiên giá mới tăng.

Lượng tồn kho hàng thực tại VN còn lớn, xuất khẩu vụ mới Indonesia bắt đầu nhộn nhịp, Brazil chuẩn bị ra hàng robusta…lại gặp tin đồn Fed tăng lãi suất USD vào tháng 6-2017 (70% đặt cược). Hầu hết tin cung-cầu và tin trên sàn chưa có gì gọi là ủng hộ giá tăng.

Hướng cả tuần có lẽ hai sàn đi quanh quẩn với khuynh hướng từ trung tính đến tiêu cực.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 28