(8-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê trước phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 8-3-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 7-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2169-7

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    140.70-1.05

Giá cách biệt giữa New York với London

43.51 cts/lb so với cuối tuần thứ 9 là 52.72

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 8-3 từ không đổi đến giảm nhẹ.

Khuynh hướng: London trung tính-tích cực và New York tiêu cực-trung tính.

Dựa trên hoạt động của phiên giao dịch sàn kỳ hạn cà phê arabica New York ngày 7-3-2017, nhìn quá trình hoạt động giá và các yếu tố phụ trợ, ta có thể nói về phiên ngày 7-3-2017 như sau:

Biên độ dao động 2 sàn cà phê ngày hôm qua không mạnh. Nét tích cực của sàn New York là chạm 140.05 lại bung lên lại nhưng đáng tiếc tin đồn tăng lãi suất đồng USD nay mai quá mạnh, làm New Yor rớt chứ nếu không có tin đồn trên, New York chưa chắc đã rớt cuối phiên. Trong khi đó London đang chờ New York phục hồi để làm đà cyho sàn này kha khỏi khu vực yếu.

Thật ra mất mốc 2188, London tỏ ra loạng choạng. Nhưng nhìn 2 phiên giao dịch gần đây, London tỏ ý chưa mua rớt ngay. Tuy nhiên trong phiên giá London đang muốn chỉnh khu vực 2150 đến khi nào giá đóng cửa sàn này ở mức 2153 mới thực sự đang ngại.

Sàn New York chưa có giá đóng cửa bằng hay dưới 139.95 vẫn chưa đáng lo. Khi mất mức này giá thích về 135 nhưng nếu vượt khỏi 143.15 thì bớt lo hơ. Song để chắc ăn giá phải vượt và đóng cửa trên 145.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 70