(8-3-2017) Lượng dư mua hàng giấy trên hai sàn kỳ hạn cà phê

Trên sàn cà phê chè arabica Ice New York vị thế dư mua so với tuần 21-2 là 18.395 lô-3094 lô. Các quỹ đầu cớ liên tục hạn thấp lượng dư mua sàn New York (bán ra), hình như rút tiền bơm về sàn London.

Lượng dư mua hàng giấy sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London chỉ giảm nhẹ, 37791 lô-919 lô. Lượng dư mua sàn này giảm rất chậm biểu lộ có vấn đề ở cung-cầu hay đầu cơ đang muốn làm một điều gì đó thời gian tới đây.

Tính đến 3-3-2017, tổng lượng cà phê robusta đấu giá trên sàn London là 4595 lô, trong đó hàng Brazil chiếm hơn một nửa là 2308 lô, Việt Nam 1802 lô, còn lại hàng đến từ các nước khác.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 66