(8-1-2018) Bình luận kỹ thuật chung cho tuần đến 13-1-2018

Từ mươi ngày giao dịch trở lại đây, sàn kỳ hạn London hoạt động khá chậm chạp và thiên về tích lũy. Dao động trong từng ngày rất yếu. Sau khi chạm đỉnh trong tuần là 1747, giá robusta quay về hoạt động khu vực giữa, tức quanh mức 1720 và đóng cửa cuối tuần ở 1724 Usd/tấn.

Nếu lấy khung dao động hẹp đã từng xảy ra là 1700-1745, thì thấy rất rõ London đang muốn tránh xa khỏi hai đường biên của mức cao 1745 và mức thấp 1700 để thu mình tại khu vực 1720.

Tuy nhiên, giá liên tục nằm trên 1700, đó là tích cực và như thế London thiên về hướng tăng hơn là giảm, nhất là trong khi cán cân cung-cầu khá thăng bằng và các quỹ đầu tư tài chính đang nằm phía dư bán. Giá robusta như đang chờ một chất xúc tác, hoặc từ phía sàn New York, hoặc từ tin cung-cầu như tồn kho giảm hay bất kỳ yếu tồ tích cực nào cho giá hàng hóa từ chính sách tiền tệ…để lấy cớ tăng.

Nếu như khi nào London vượt khỏi 1745 và đóng cửa nằm trên mức ấy, khả năng lên 1770 /1800 là có thể. Trong khi đó, hướng xuống chỉ được khẳng định khi London mất mốc 1700 và đặt biệt khi có giá đóng cửa dưới 1680 Usd/tấn (xem hình 2).

Nhìn chung, ở mức hiện nay, giá sàn này vẫn trong tình trạng tiêu cực nhưng vẫn chưa đánh mất cơ hội phục hồi, dù hướng tăng chưa dám khẳng định là lâu dài.

NGUYỄN QUANG BÌNH, trích từ NCIF

Hits: 39