(7-7-2017) Bình luận nhanh về kỹ thuật giá cà phê

Giá arabica New York đóng cửa mức 129.10-0.90 cts/lb: dưới 131 cts/lb tứ 50% chỉnh theo Fibo chứng tỏ các quỹ tài chính chưa tích cực (xem đồ thị trên)

Mấy ngày liền, trên sàn robusta muốn dùi thủng 2177$ không nổi. Điều đó nói lên rằng đến 2160/2165, đầu cơ, các nước sản xuất đồng lòng bán…(xem đồ thị trên đây)

Trên cả 2 sàn có cùng một dấu hiệu. Tuy các yếu tố kỹ thuật còn rất tích cực, rủi ro một đợt chỉnh giá xuống cần được cảnh báo. Nhưng đợt chỉnh này chắc rớt không sâu, không đáng ngại! Mong như thế.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 3831 Trackback / Pingback

  1. Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày

Comments are closed.