(6-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê trước phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 6-3-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 3-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

03/17    2172-20 (2179-2167)

05/17    2194-21 (2204-2188)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    143.30-1.05 (145.10-142.65)

 

Giá cách biệt giữa New York với London

 43.51 cts/lb so với cuối tuần thứ 9 là 52.72

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 6-3 từ không đổi đến tăng nhẹ.

Khuynh hướng: London trung tính-tích cực và New York tiêu cực-trung tính.

Dựa trên hoạt động của phiên giao dịch sàn kỳ hạn cà phê arabica New York ngày 3-3-2017, nhìn quá trình hoạt động giá và các yếu tố phụ trợ, ta có thể nói về phiên ngày 6-3-2017 như sau:

tech-63-ny

Đồ thị kỹ thuật (cập nhật) sàn New York

Sàn New York muốn khẳng định xuống hoặc lên, phải bứt phá khung thấp 140, khung cao 153.30. Một khi đóng cửa dưới 140, khả năng về 135, đóng cửa trên 153.30, khuynh hướng lên khu vực 160 sẽ rất mạnh (xem biểu đồ trên).

tech-63-ld

Đồ thị kỹ thuật (cập nhật) sàn London

Sàn London tuy giảm 21 USD, vẫn còn rất tốt về kỹ thuật. Giá không mất mốc 2194 khi đóng cửa cho thấy ước muốn tăng vẫn còn. Ước muốn dòn ngó mức 2279 chưa mất.

Giữ được 2194 là quá tốt, tệ nữa 2153 nhưng đừng xuống dưới 2109. Qua khỏi 2279, hươu thả về rừng!

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 680