(4-7-2017) Bình luận nhanh trước giờ mở cửa

Đóng cửa London -3 chốt 2146, giá chưa muốn đi đâu cả. Hôm qua chỉnh xuống để “đổ bê tông” chăng?

New York tăng 2 cts/lb chốt 127.70. Tăng vì mua bù do dư bán hàng giấy to. Đầu cơ mua bù các lô dư mua thừa thẹo để khỏi lỗ vốn lỡ như có biến động bất ngờ. New York tích cực nhưng hôm nay nghỉ giao dịch.

Liệu London hôm nay thừa cơ tăng không? Kỹ thuật còn rất tốt nhờ cấu trúc “vắt”. Trong giai đoạn vắt, người chơi hàng giấy chẳng ai dám bán, chỉ muốn mua.

Bạn có thiên về hướng tăng trên London cho giai đoạn trước mắt?

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 23

quang cao