(4-7-2017) Honduras: Xuất khẩu cà phê tháng 6-2017 tăng mạnh

Viện Cà phê Honduras báo khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 6-2017 của họ đạt thêm 405.210 bao, tăng 71,37% so với cùng kỳ năm 2016 với tổng lượng là 972.969 bao. Như vậy 9 tháng đầu niên vụ 2016/17, Honduras xuất khẩu được chừng gần 6,5 triệu bao, song có con số nói chỉ xấp xỉ 6 triệu bao. Dù là bao nhiêu, đấy là một phát triển tột bực của ngành cà phê nước này.

Honduras là nước xuất khẩu cà phê arabica chế biến ướt vùng Trung Mỹ.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 13

quang cao