4/12/2018 Yếu tố kỹ thuật giá cà phê yếu đã đánh mất một cơ hội tốt

Diễn biến hôm trước

London

1566-14 (1598-1566)     1590-9 (1619-1590)

New York:                  

107.80+0.25 (110.85-107.40) 110.70+0.25(113.65-110.30)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 35.70 cts/lb (+)  – USDX 97.04 (-)    – BRLUSD 3.84 (+)

-Hai sàn cà phê chỉ lợi dụng tin đình chiến đối đầu thương mại giữa Mỹ-TQ thời gian đầu. Những sàn nông sản khác vẫn còn dương tốt khi đóng cửa. Chứng tỏ kỹ thuật giá trên 2 sàn cà phê yếu.

-Ai không chốt bán hàng thực lẫn hàng giấy cà phê khi giá tăng lên ngày hôm qua thì xem như đã mất một cơ hội.

-Không giữ được 1590$ dù có lúc lên 1598 trên London và 108.10 trên New York dù có khi chạm 110.85, giá kỳ hạn cà phê cả 2 sàn xem ra rất yếu trong thời gian trước mắt.

Hits: 234

quang cao