(30-11-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê 

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm 29-11-2017:

London:             

1766+23 (1766-1743)                                      1759+24 (1759-1736)

New York:                  

132.20+2.35 (132.80-129.20)                134.40+2.35 (134.95-131.50)

Lấy đà hôm trước, hai sàn cùng tăng. Trớn tăng đến hôm nay vẫn còn…Lưu ý giá cách biệt hai sàn A với R nay là 52.39$ cơ sở tháng 3-18.

LONDON

Cả bảy tiếng rưỡi đồng hồ đầu, London không vượt khỏi 1750. Cú bung cuối cùng lên 1766 và đó là giá đóng cửa. Chứng tỏ đà lên còn tốt cho đầu phiên hôm nay.

Còn đến 34$ mới chạm được mức bình quân động 20 ngày. London giờ đây cần New York thật mạnh vì lực bán từ các nước sản xuất và đầu cơ có thể xuất hiện khi giá 1780.

Khuynh hướng tích cực. Lực cản lớn nằm ở khu vực 1790/1800. Miễn là đừng đảo chiều từ đây (tức lên cao rồi kết quả đóng cửa âm) thì đấy là dấu hiệu chỉnh tăng xong.

NEW YORK

Phiên thứ sáu liên tiếp NY có kết quả dương.

Đóng cửa 132.20 là tích cực. Dự phóng lên 134.90  rồi 139.85 (BQĐ 100&200 ngày).

Khuynh hướng tích cực.  Mức nhắm cho phiên này 135 còn 140 thì quá xa. Nếu được kích mua, giá phiên hôm nay chạm 137 là quá sức.

Mức 131.50  bị phá sẽ quay lại 130 nhưng… đó phải chăng là cơ hội….

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 25

quang cao