(3-1-2018) Bình luận kỹ thuật giá sàn cà phê robusta 

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1733+15 (1747-1723)                                      1740+13 (1754-1731)

New York:                  

130.20+4.00 (130.65-126.00)                134.70+3.75 (135.20-130.90)

Cả hai sàn cà phê có một phiên giao dịch ngày đầu năm tích cực. Dự kiến London mở cửa tăng 7-10$.

London

Vượt khỏi mức 1722 là mức bình quân động 20 ngày một cách dễ dàng, qua khỏi 1730 nhưng đứng lại ngay trưới mũi 1750. Đỉnh trong ngày là 1747 và đóng cửa 1733.

Khuynh hướng: Tích cực nhưng chủ yếu ăn theo New York. Hoạt động tích lũy đang được nâng dần, nay khu vực 1725-1745. Bao lâu còn năm trong khu này, bấy lâu tin còn khả năng tăng và mức nhắm cho khả năng này là 1770.

Do giao dịch “ăn theo”, nên cần lưu ý một khi New York lên, mức tăng New York thường tốt hơn London và nếu xuống, London sẽ xuống mạnh và nhanh hơn.

Hướng lên: 1750/1770/1775    Hướng xuống: 1725/1710/1700

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 55