(4-1-2018) Thị trường cà phê: Giá robusta London mất cơ hội tăng mạnh

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1735+2 (1743-1725)                               1741+1 (1749-1734)

New York:                  

128.60-1.60 (131.35-126.20)                 130.95-1.45 (133.50-128.45)

Giá cà phê robusta London mất cơ hội tăng khi New York đảo chiều giảm. Giá kỳ hạn arabica New York mất 1.60 cts/lb sau khi giảm sâu xuống 126.20 để chốt cuối phiên tại 128.60 cts/lb.

Theo ước đoán của Commerzbank (Đức), đến cuối năm 2017 các quỹ đầu cơ tài chính trên sàn New York còn phải giữ chừng 60.800 lô dư bán nhưng cú tăng ngày thứ ba vừa qua chưa giúp gì được để cải thiện vị thế dư bán ấy.

Trong khi đó đồng Reais Brazil hôm qua tăng mạnh, đáng ra phải kéo giá sàn này tăng, nhưng không. Chứng tỏ đấy là một cuộc đảo chiều chỉnh giá mang tính tạm thời chứ chưa nói lên hướng chung của sàn này.

Sàn London mất cơ hội và chỉ dương 1$ sau khi chạm đỉnh 1749$ để chốt 1741. Xem ra chạm được 1750 đâu phải dễ!

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 39