(28-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa và kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và  đóng cửa giá kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.

(Lưu ý giá nội địa nêu trên chỉ là ức đoán dựa trên giá đóng cửa sàn kỳ hạn hôm trước. Thị trường hàng thực điều chỉnh trong ngày tùy theo lượng hàng bán ra và cách thanh toán)

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 28/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 47 46 1
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47.5 46.7 0.8
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -70 -70 0
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 5050 5050 0
Hồ tiêu triệu/tấn 107 108 -1
Ca cao triệu/tấn 38.6 38.6 0
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 40.5 40.5 0
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 110.63 111.37 -0.74
BRLUSD 1 USD 3.13 3.11 0.02
INDUSD 1 USD 65.05 65.39 -0.34
VNDUSD 1 USD 22800 22800 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2186 2139 47
Arabica New York cts/lb 139.2 137.6 1.6
Cacao New York USD/tấn 2150 2131 19
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 61538 62025 -487
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 257 259 -2
Dầu thô WTI USD/thùng 47.73 47.97 -0.24
Vàng New York USD/oz 1255.7 1248.5 7.2
Chỉ số USD USD/tấn 98.97 99.44 -0.47
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 28/3 không đổi-tăng nhẹ

Hits: 71