(27-6-2018) Giá cà phê cả 2 sàn phục hồi mạnh trong phiên

Diễn biến giá 2 sàn kỳ hạn phiên hôm qua

London

1696+18 (1713-1673)                         1686+10 (1698-1673)

New York:                 

114.80+0.65 (115.80-114.05)           117.70+0.50 (119.40-116.95)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 41.23 cts/lb (+)  – USDX 94.66 (+)    – BRLUSD 3.80 (-)

London một lần nữa từ 1676/1678 vọt lên. Đúng là mức 1670 hiện nay vẫn rất ư quan trọng. Tuy nhiên, giá tháng 9 vẫn chưa thể chạm 1715 để tìm đường lên mà phải quay về đóng cửa dưới 1700. Sức mua mạnh phía trên chưa đủ lực.

New York không vượt 119.70 mà quay về để chốt 117.70. Kỹ thuật chứng tỏ còn yếu và lực mua trên cao vẫn yếu.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 142

quang cao