(26-5-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán trên hai sàn cà phê giảm

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 22-5-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm dư bán với lượng mua bù 3.025 lô nên chỉ còn 45.485 lô. Số cũ là 49.735 lô. Kỷ lục lớn nhất mọi thời đại với 70.577 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm lượng dư bán 3.298 lô để còn 10.726 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 146

quang cao