(26-12-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 19-12-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều tăng mạnh vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York lên mức cao kỷ lục mới chưa từng thấy với +2.570 lô lên 58.061 lô. Đây là con số cực lớn. Kỷ lục cũ rơi vào tuần trước đó là 55.491 lô dư bán.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London +2.079 lô lên 24.476 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 1603