[26-06-2017] Thị trường cà phê trước giờ mở cửa

New York tăng quá vội vã, các nhà phân tích kỹ thuật chưa tin đợt vươn lên cuối tuần qua là bền vững.
nghiên cứu thêm 2 bảng giá này:
1. London: https://www.barchart.com/futures/markets/RM*0/all-futures
2. New York: https://www.barchart.com/futures/quotes/KC*0/all-futures

Hits: 30