(25-9-2017) Thị trường cà phê trong nước: Vì sao giá nội địa không tăng?

thị trường cà phê

Đây là tuần cuối cùng của niên vụ cà phê 2016/17 để chào mừng niên vụ mới 2017/18 bắt đầu từ 01/10/2017.

Lượng hàng tồn kho cuối kỳ trong tay nông dân và các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam không còn nhiều. Giá không tăng vì không có nhu cầu mua sử dụng từ các nhà nhập khẩu. Trong khi đó các nhà nhập khẩu không thể mua thêm vì lượng tồn kho của họ ngay trên lãnh thổ Việt Nam còn lớn, ước 200.000 tấn.

Từ nhiều tháng nay giá cà phê nội địa chỉ lui tới xoay quanh từ 43-44,5 triệu đồng/tấn.

Nói vậy để thấy rằng bao lâu các nhà nhập khẩu chưa quyết tâm đưa hàng mua trữ từ đầu năm đến nay đi tìm địa chỉ người tiêu thụ cuối cùng để tạo nên nhu cầu mới, xây dựng giá của mùa mới và thị trường mới, bấy lâu giá nội địa khó tăng, đó là chưa nói đến nguy cơ mất thị phần xuất khẩu vào tay các nước xuất khẩu arabica.

Khuyến khích nông dân tăng năng suất sản lượng cà phê để bán cà phê vào tay các nhà kinh doanh chuyên đầu cơ tích trữ không có khách hàng tiêu thụ và thị trường, thì xem ra hạt cà phê đang tập trung làm lợi cho các nhà kinh doanh dịch vụ kho bãi mà chưa xem trọng thị trường xuất khẩu một cách nghiêm túc.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 233