(25-8-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá cà phê trước mở cửa

Diễn biến giá hôm qua 24-8-2017:

London11:            2067-33 (2117-2065)

New York12:       127.90-0.80 (129.85-127.15)

Hiện tượng khác thường là cấu trúc vắt giá còn tốt nhưng giá London vẫn rớt. Mất mốc 2077$, giá London đang nhìn xuống 2030 và xa hơn mức tâm lý 2000$.

Arabica chịu áp lực giảm. Giá arabica có thể tốt lại nếu như có tin lượng mưa tại Brazil giảm rõ rệt.

Vậy là giá New York đã thử mức Fibo 68,4% của khung 115.50 và 147.25 ở 127.60. Một “giải” an ủi cho sàn này hiện nay là nếu như New York cứ nằm trên 127.60, xem như việc thử mức chỉnh 68,4% đã qua và khả năng tìm hướng lên tiếp. Giá New York hiện nay khá cò cưa.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Viber/Whatsapp/Tel: 094 9393 283

Xem thêm:

(24-8-2017) Thị trường cà phê: Giá yếu, London giảm bất chừng

(24-8-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá cà phê trước mở cửa

(25-8-2017) Thị trường cà phê: Tồn kho đạt chuẩn arabica tăng

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 25

quang cao