(25-6-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê tăng rất mạnh

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 19-6-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh dư bán với lượng dư bán mới là 60.409 tăng 12.359 lô từ 48.050 lô. Kỷ lục lớn nhất mọi thời đại với 70.577 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng lượng dư bán 6.414 lô để lên 29.378 lô từ tu6an2 trước 22.964 lô.

Xét về khối lượng, vị thế như thế là trung tính nghiên về tích cực.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 75