(25-6-2018) Nhận định nhanh về kỹ thuật khi giao dịch

Hôm nay là hạn chót chốt giá các hợp đồng trừ lùi và hàng giấy tháng 7/18. Có thể có sức ép bán. Về xa hơn, vị thế kinh doanh của đầu cơ London lên gần 30.000 lô dư bán nên trong vài ngày tới có cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, giá hôm nay 25-6 phải giữ mức kỹ thuật trung tính chứ đừng rớt sâu. Mức rướn có thể lên đến 1725/1735. Vẫn chưa muốn khuyên mua.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 145