(25-4-2017) Giới đầu cơ thanh lý dư mua hàng giấy London đã thỏa sức?

giacafe
Giá xuống...chạy!!!

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 18-4-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Lượng dư mua hàng giấy trên sàn arabica New York 

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng vị thế dư mua thêm 6535 lô để đạt 10544 lô so với trước đó là 4009 lô. Ở mức này, khả năng tăng mua của đầu cơ còn rộng.

Lượng dư mua hàng giấy trên sàn robusta London 

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London có lượng dư mua hàng giấy giảm nhưng rất hiêm nhường dù đã qua mấy phen bán tháo. Số mới của ngày 18-4 là 46769 lô giảm từ 49043 lô.

Đã qua 4 ngày bán tháo thanh lý dư mua kể từ ngày thứ Tư 19-4, đặc biệt trong ngày cuối tuần, đầu cơ bán ra ào ạt. Rất có thể đến nay 24-4 chỉ còn 38.000-40.000 lô. Mức này vẫn được cho là cao và đợt bán tháo của đầu cơ vừa qua xem như “làm chưa thỏa sức”.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 46